O nas

Dom Dziecka w Pawłówce został założony w dniu 15 września 1996 r. aktem założycielskim Kuratora Oświaty w Suwałkach. Pierwszym dyrektorem została Pani Jolanta Łanczkowska, która piastowała swoje stanowisko do dnia 31 października 2001 r. Od dnia 1 listopada 2001 r. dyrektorem Placówki jest Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch.

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego, zapewniająca całodobową opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka dysponuje 30. miejscami.

Podopieczni mają do swojej dyspozycji pokoje, w których mogą zamieszkiwać wraz ze swoim przebywającym w Placówce rodzeństwem. Wspólne zamieszkiwanie rodzeństwa w jednym pokoju pozytywnie wpływa na podtrzymywanie więzi rodzinnych pomiędzy wychowankami, pobudza odpowiedzialność starszych za młodsze a także ma korzystny wpływ na Ich wzajemne relacje.

Dzieciaki mają również do swojej dyspozycji pracownię komputerową, aneksy kuchenne a także świetlice wyposażone w podstawowy sprzęt AGD, RTV oraz meble. W czasie wolnym od zajęć podopieczni wspólnie z wychowawcą mają możliwość samodzielnego przygotowywania potraw, pieczenia ciast, sporządzania deserów. Jest to nieodzowny element przygotowania do dorosłego samodzielnego życia, z którym muszą  zmierzyć się po opuszczeniu Placówki.